Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ปฏิบัติธรรมแบบธรรมะอยู่ฟากตาย + ผีและเทวดามีจริง + เปิดตัวแอพใหม่ "เฟซทุกข์ " + The Bryan Radio ชวนผีไปดูหนัง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:00:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
ปฏิบัติธรรมแบบ “ ธรรมะอยู่ฟากตาย ”

เรื่องที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือ ในการปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นส่วนใหญ่แล้วพวกเราขาดความจริงจังและเด็ดขาด อย่างที่ภาษาพระวัดป่าท่านว่าธรรมะอยู่ฟากตาย ก็คือถ้าไม่แลกกันด้วยชีวิตโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมก็ยาก

ในเมื่อเราไม่จริงจังไม่เด็ดขาด โอกาสที่เราจะเอาชนะกิเลสก็มีน้อย ก็เหมือนกับนักมวย ถ้าหากว่าขาดการเอาจริงเอาจัง มุ่งมั่นในการต่อสู้ โอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ก็ไม่มีเลย

ถามว่าแล้วความเด็ดขาดจริงจังของเราจะมาจากไหน ? ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากสมาธิ การที่เรารักษาศีลเป็นการควบคุม กาย วาจา ของเราให้อยู่ในกรอบ ระหว่างที่เราตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังรักษาศีล สติที่กำหนดตามดูอยู่ว่าศีลจะขาดจะพร่องหรือไม่ ก็ทำให้เราเกิดสมาธิ ดังนั้น..เมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ สมาธิย่อมทรงตัวได้ง่าย คราวนี้การที่สมาธิทรงตัวถึงระดับพอใช้งานได้ อย่างน้อย ๆ ก็ต้องเข้าถึงปฐมฌานก็คือฌานที่ ๑

คราวนี้การที่เราจะเข้าถึงปฐมฌานได้นั้น ก็ต้องศึกษาว่ากฎเกณฑ์ของปฐมฌานประกอบด้วยอะไรบ้าง ? ก็ประกอบไปด้วยวิตก ความคิดนึกอยู่ว่าเราจะภาวนา วิจาร เราภาวนาอยู่ลมหายใจแรงหรือเบา ยาวหรือสั้น คำภาวนาว่าอย่างไรก็รู้อยู่ ปีติ มีอาการต่าง ๆ ๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น ขนลุก น้ำตาไหล ร่างกายโยกโคลง บางทีก็ลอยขึ้นทั้งตัว หรือรู้สึกว่าตัวพอง ตัวใหญ่ ตัวแตก ตัวระเบิด เป็นต้น

สุข มีความสงบเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากอำนาจของสมาธิเริ่มกดกิเลสให้นิ่งสนิทลงได้ และเอกัคคตารมณ์ มีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับการภาวนา สิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่สามารถทำให้เราเคลื่อนคลายไปที่ไหนได้

ถ้าอารมณ์ใจของเราทรงตัวอย่างนี้ก็คือเราทรงปฐมฌานอยู่ มีหลักพิจารณาง่าย ๆ คือจะรู้ลมอัตโนมัติ ลมหายใจจะเข้าจะออกเราไม่ต้องบังคับลมหายใจ ไม่ต้องตามดูตามรู้ ลมหายใจจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เข้าไปจนสุดออกมาจนสุด เราต้องการสัมผัสกี่ฐานก็จะรู้ได้ชัดเจน ดังนั้นถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านก็ขอให้รู้ว่ากำลังสมาธิของเราเริ่มทรงตัวเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว คราวนี้กำลังของอัปปนาสมาธิขั้นปฐมฌาน ถ้าเราเอามาใช้ตัดกิเลสก็จะตัดกิเลสในระดับของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี มากกว่านั้นกำลังยังไม่เพียงพอที่จะใช้งาน

แต่ทีนี้ที่เราพูดถึงก็คือการที่เรามีสมาธิทรงตัว กำลังใจจะเข้มแข็งมากขึ้น จะมีความเด็ดขาดจริงจังมากขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดจาก ๒ สาเหตุด้วยกัน สาเหตุแรกคือสมาธิดีขึ้น ความเด็ดขาดมั่นคงก็จะมี ประการที่สองก็คือ เมื่อสมาธิทรงตัวเราจะเห็นคุณพระรัตนตรัย เกิดความรู้สึกว่าแค่สมาธิเบื้องต้นเรายังมีความสุขความสบายขนาดนี้ แล้วสมาธิระดับสูงขึ้นไปตลอดจนท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหน ? ความเคารพใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะเต็มล้นในหัวใจ กำลังใจจะทุ่มเทให้การปฏิบัติอย่างไม่เบื่อไม่หน่าย ชนิดที่แลกกันด้วยชีวิตก็ยินดี

ดังนั้น...ถ้าท่านทั้งหลายต้องการกำลังใจที่เด็ดขาด หนักแน่น มั่นคงในการปฏิบัติ อย่างน้อยท่านต้องกำหนดสมาธิภาวนาให้ถึงระดับอย่างน้อยปฐมฌาน ไม่เช่นนั้นแล้วความหนักแน่นเด็ดขาดมั่นคงก็ไม่สามารถเกิดขึ้นกับใจท่านเลย

เมื่อสมาธิทรงตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ถ้าไม่สามารถจะไปต่อได้ให้คลายสมาธิออกมาแล้วหาวิปัสสนาญาณมาพิจารณา ซึ่งก็คือพิจารณาดูร่างกายของเรานี้เองว่ามีความไม่เที่ยงอย่างไร เป็นทุกข์อย่างไร ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างไร ? ดูให้ชัดเจนถ้าสภาพจิตยอมรับ ปล่อยวาง ไม่ยึดเกาะในร่างกายนี้ โอกาสที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะมีขึ้นแก่เราได้

ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านภาวนาพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน ณ บ้านเติมบุญ
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E2%80%9C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E2%80%9D.794918/


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
แรงบันดาลใจ

ไปต่อไป
โดย : งูเขียวหางบอบช้ำ

กลัวแต่ก็ต้องไปต่อข้างหน้า
วิตกกังวลหวาดระแวงก็ยังต้องเอื้อมไป

ตอนนี้และเวลานี้
คือสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
คือสิ่งที่เรามี...
แอบจับมันไว้ก่อนจะพลาดโอกาสงาม ๆ
และไม่ว่ามันคืออะไร
จงไล่ไขว่คว้า...

https://www.baanjomyut.com/library_8/samnakaksorn/category/inspiration/08.html

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
“ เขางู จังหวัดราชบุรี ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/jTLt9IAZxIw

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
051. รู้ในรู้

https://youtu.be/ug8CUgHU098


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
052. ลีมตัวแบบไม่หลงตัว

https://youtu.be/1LjbDOorVwY


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:18:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
อำนาจจิต EP.13 / 20

https://youtu.be/JkFUMqweIpE


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:23:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
“ ผีและเทวดามีจริง ” [ EP.1/7 ]

https://youtu.be/o3z3RA2wLu8
   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
“ ผีและเทวดามีจริง ” [ EP.2/7 ]

# ฟัง clip ต่อ ๆ ไปได้ในวันถัด ๆ ไปครับ อนุโมทนาครับ #

https://youtu.be/mx6leuUdQpY


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:26:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
พี่ท๊อป บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ รุดเยี่ยมพี่ภูษิต ภู่สว่าง อดีตนักร้องเพลงกัมพูชาที่รักและหยุดก่อนคนจน

# ขอขอบคุณ BHIN TV THAILAND channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขออนุโมทนากับพี่ ๆ ทั้ง 2 คนด้วยครับ ยอดเยี่ยมครับพี่ ๆ #

https://youtu.be/Yaz_JoO1e-s

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:30:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Yellowstone National Park

# ขอขอบคุณ Choojai and friends channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/eUzmugOdfsk

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:39:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
# พอดีลง vdo ข้างบนผิดไป ขอลงอีกทีครับ ขออภัย #

พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Yellowstone National Park

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/JuVXRt363aY

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
เปิดตัวแอพใหม่ " เ ฟ ซ ทุ ก ข์ " สำหรับคนที่รู้สึกว่าใน facebook มีแต่คนมีความสุขยกเว้นตัวคุณเอง

# ขอขอบคุณ Choojai and friends channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/eUzmugOdfsk

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
แมลงไชร่าง l เรื่องจริงผ่านจอ 19 มิถุนายน 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/lnvMR5pNyfQ

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 9:52:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Making scented eraser

# ขอขอบคุณ RR cherry pie channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/0qvdupWIcIQ   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
Coloring activity candy

https://youtu.be/gkSWQGkUJTI

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
EP.69 ตรวจสอบชายเร่ร่อนกับลูกชายมีแผลติดเชื้อใต้คาง

# ขอขอบคุณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขออนุโมทนากับจิตอาสาทุกท่านด้วยครับ เป็นกำลังใจให้ครับ #

https://youtu.be/WmFUrq5JLGk

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
# ขอแก้อะไรจาก vdo ข้างบนหน่อยครับ คือ vdo ข้างบนตอนแรก ๆ ที่ vdo เริ่มจะเขียนว่า วัดเสมียมนารี จริง ๆ ต้องเป็น วัดเสมียนนารี ตามนี้ครับ คิดว่าเค้าพิมพ์ผิดครับ #

EP.70 ตรวจสอบ ว.40 สวนป่าถนนวิภาวดีขาเข้า

https://youtu.be/fCpG4xj2f8s


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
คาราบาว - ผีเสื้อราตรี ( Official Music Video )

# ขอขอบคุณ Carabao Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การดื่มของมึนเมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ #

https://youtu.be/WKD9BL14chg

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
[ เกิดทัน ] ยังจำได้ไหม ? - เบิร์ด ธงไชย

# ขอขอบคุณ GMM GRAMMY OFFICIAL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/EZlQcg9VcOs

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 
Chek The Metal - In My Mind ( Demo from Solo Album 3th )

# ขอขอบคุณ Chek The Metal channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/gdp0gZ6f6NM

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 21  
 
Chek The Metal - MoonShine ( Demo from Solo Album 3th )

https://youtu.be/C0NCG9YRmUY


   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:23:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 22  
 
The Bryan Radio - ชวนผีไปดูหนัง

# ขอขอบคุณ The Bryan Radio channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ใน clip จะมีคำหยาบนิดหน่อย เน้นที่เรื่องเล่าก็แล้วกันครับ ขออภัย

การดื่มของมึนเมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ #

https://youtu.be/cmoxx9b2ihI

   rockonyou      19 ม.ค. 66   เวลา 10:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 23  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      19 ม.ค. 66   เวลา 12:11:00    IP = 184.22.38.9
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 24  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      20 ม.ค. 66   เวลา 7:13:00    IP = 1.10.226.193
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 25  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      20 ม.ค. 66   เวลา 10:42:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket