Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จ + อย่าประมาทความดี + กล้วยตานีสร้างเงินแสน + เมืองไทยประกันชีวิต [ เราจะเดินไปด้วยกัน ]  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:03:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
“ หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จ ”

ถาม : คำว่า “ หยุด ” ที่หลวงพ่อสดท่านกล่าวไว้ว่า จะไปทางนี้ต้อง “ หยุด ” ถ้าไม่หยุดก็ไปไม่ได้ และหยุดอย่างเดียวเท่านั้น สำเร็จ หรือเป็นตัวสำเร็จ อยากกราบถามหลวงพ่อค่ะว่าในการ “ หยุด ” นี้ เอาอะไรเป็นเกณฑ์วัด เป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจคะ ?

ตอบ : คำว่า “ หยุด ” ณ ที่นี้หลวงพ่อ ( หลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงปู่สด ) ท่านหมายถึงหยุดทำชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หยุดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ด้วยการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา ( ศีลยิ่ง ) อธิจิตสิกขา ( จิตยิ่ง ) อธิปัญญาสิกขา ( ปัญญายิ่ง )

ในการ “ หยุด ” ทางใจ นั้นเริ่มด้วยการอบรมใจให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่นมั่งคง ณ ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ ๒ นิ้วมือ อันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิม ด้วยอุบายวิธี ๓ อย่างประกอบกัน คือ

1. อาโลกกสิณ โดยการเพ่งดวงแก้วกลมใส ( นึกให้เห็นด้วยใจ เพื่อรวมใจคือความเห็นด้วยใจ ความจำ ความคิด ความรู้ ให้อยู่กับดวงแก้ว และให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน )

2. พุทธานุสสติ ด้วยการให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่า “ สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ” เพื่อประคองใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ตรงกลางและให้น้อมพระพุทธคุณ คือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณจาก คำว่า “ สัมมา อะระหัง ” มาสู่ใจเรา

3. อานาปานสติ สังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วตรงศูนย์กลางกาย แต่ไม่ต้องตามลม

เมื่อใจถือเอาปฏิภาคนิมิตได้และหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางเหนือระดับสะดือ ๒ นิ้วมือ อันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมและเป็นที่ตั้งกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม เป็น ณ ภายใน ละเอียดเข้าไป ๆ จนสุดละเอียดนั้นแล้ว จิตดวงเดิมจะละปฏิภาคนิมิตและตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่ ๖ ถ่ายทอดกรรมเดิมที่เป็นสมาธิ เป็นจิตดวงใหม่ คือ เห็น-จำ-คิด-รู้ อันตั้งอยู่ท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ที่ผ่องใสบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์ ลอยเด่นขึ้นมาพร้อมกับดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ใสสว่างยิ่งนัก เป็นทางให้เข้าถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมที่ละเอียดและบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไปทุกที จนถึงธรรมกายอันเป็นกายที่พ้นโลก และเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใส รัศมีสว่าง

นั่นก็คือใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งไม่สังขาร คือ ไม่ปรุงแต่ง อีกนัยหนึ่ง คือ “ หยุดมโนสังขาร ” จิตใจก็ยิ่งถึงและเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใส นั่นเอง นี่เรียกว่า ใจหยุดในหยุดกลางของหยุด ดับหยาบไปหาละเอียดจนสุดละเอียด

เมื่อถามว่า “ มีอะไรเป็นเครื่องวัด ? ” ก็ตอบว่า มีการเข้าถึงรู้-เห็นและเป็น กายในกาย ( รวมเวทนาในเวทนา จิตในจิต ) และธรรมในธรรม เริ่มตั้งแต่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ใสแจ่มอยู่ ณ ภายใน ละเอียดเข้าไป ๆ จนสุดละเอียด ถึงธรรมกายและเป็นธรรมกาย ที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนสุดละเอียดนั่นเอง เป็นทางให้ถึงมรรค ผล นิพพาน

เพราะเหตุนั้น หลวงพ่อท่านจึงกล่าวว่า “ หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จ ” คือ เป็นทางให้ถึงมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง และที่เป็นบรมสุข

ตอบปัญหาธรรม โดย พระเทพญาณมงคล
( หลวงป๋า เสริมชัย ชยมงฺคโล )
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

https://palungjit.org/threads/%E2%80%9C%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E2%80%9D.786832/


   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:11:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง

หมวดความเพียร

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง ตถาคตเป็นแต้ผู้บอก ผู้มีปกคิเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

https://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section14.html

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ใส่ไฟ

- ใส่ร้าย ยั่วยุ

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/31.html


   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
พระราชกรณียกิจ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖

/\

# ขอขอบคุณ Film Archive Thailand ( หอภาพยนตร์ ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/BSJ3IE3QYxk

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“ ผลสัมฤทธิ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=NgD5P41edQQ

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
อย่าประมาทความดี

https://www.youtube.com/watch?v=qY8oU2rxNls

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:22:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
ความสามารถ ศักยภาพ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ความรุนแรงไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมา #

https://www.youtube.com/watch?v=57w5XK1jQy0

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
เส้นทางข้าวนาหยอด ปลูกจากใจ สู่คุณภาพระดับโลก | Brand Think X ข้าวหงษ์ทอง

# ขอขอบคุณ Brand Think me channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=2o3i7W5U_Gs

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:45:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
กล้วยตานีสร้างเงินแสน

# ขอขอบคุณ NewsClear channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/jbZe3T59u2A

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:45:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
สถาปนิกสาวผู้หลงใหล " อรรถรส " ของ “ กาแฟ ” : ภัคปภัทร์ รักษาทรัพย์ : FEED

# ขอขอบคุณ FEED hannel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=yEw8qBHl4Sk

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 9:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
ที่นี่อเวจีนิเวศน์ ตอนที่ 153

# ขอขอบคุณ SAMSEARN OFFICIAL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/SmTeUpn8-zc

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ที่นี่อเวจีนิเวศน์ ตอนที่ 154

https://www.youtube.com/watch?v=oHv-uQOb44w

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
เมืองไทยประกันชีวิต [ เราจะเดินไปด้วยกัน ] MUSIC VIDEO

# ขอขอบคุณ Muang Thai Life channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=ehj3bZCejAw

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
POP THE SUN สอน intro เพลง " หลงกล " หิน เหล็ก ไฟ

# ขอขอบคุณ POP THE SUN Official youtube channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/CFmVkLrwIio

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:07:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
POP THE SUN สอน เพลง " ยอม " หิน เหล็ก ไฟ

https://youtu.be/3H3KyWqiQuc


   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
POP THE SUN Solo CAE3 + SE PREAMP 2018

https://youtu.be/FEDFyxYVKlM


   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
Fender Powered by Roland review by Guitarthai.com

# ขอขอบคุณ Guitar Thai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/hjl4YYNvoFU

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
เพลงฉันกับเธอ By จอมยุทธ ไร้ค่าย

# ขอขอบคุณ จอมยุทธไร้ค่าย channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Jrbm76azfMw

   rockonyou      2 พ.ค. 65   เวลา 10:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      2 พ.ค. 65   เวลา 10:23:00    IP = 101.108.166.100
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      2 พ.ค. 65   เวลา 14:12:00    IP = 184.22.36.173
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      3 พ.ค. 65   เวลา 10:04:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket