Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วันพระหรือวันไหน + ความจริงของชีวิต + ปัญหา Face Shield กับงานเสียงมืออาชีพ + Spoil กะหมา Silly Fools : IQ180  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 5:56:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
วันพระ หรือ วันไหน... ( หลวงพ่อคง สุวณฺโณ )

ไม่ว่าวันพระ หรือ วันไหน ให้ นึกถึงพระ... นึกถึงบุญ ทาน ศีล ภาวนา ที่เคยทำมา ธรรมจักร (เล็กๆหมุน).gif

หมั่นให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ ภาวนาไว้… ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เอ็งทำไปเถอะ ถึงเวลา สิ่งเหล่านี้จะมาตอบสนองเอง…

บุญมี บาปมี ผีมี เทวดามี… ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้… ถ้าปฏิบัติได้ก็เห็นธรรมจักร

ปฏิบัติไม่ได้ตอนตายก็รู้เอง…

โอวาทธรรม พระครูอาคมวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อคง สุวณฺโณ ) วัดวังสรรพรส

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%93.777347/   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง

หมวดธรรม

ราชรถอันงดงามยามคร่ำคร่า แม้ร่างกายเข้าถึงชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้

https://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section08.html


   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:07:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

- ว่าหรือสั่งสอนคนอื่นไม่ให้ทำ แต่กลับทำเอง

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/29.html


   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
เอกลักษณ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ “ วิถีมุสลิมในสังคมไทย ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=cxuUCNpjcRM

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
01. ความจริงของชีวิต : พระครูเกษมธรรมทัต

https://youtu.be/lKrZrxhs0xM

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:15:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
สนทนากับวิทยา ปานศรีงาม

# ขอขอบคุณ Film Archive Thailand ( หอภาพยนตร์ ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/16iv0dD_Qqk

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
Cash, Catch, Crash ออกเสียงอย่างไร ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ความรุนแรงไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมา #

https://youtu.be/gFpa1vVgs1Y

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:18:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
ที่นี่อเวจีนิเวศน์ ตอนที่ 61

# ขอขอบคุณ SAMSEARN OFFICIAL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fVK0ESuAy_0

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:37:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
ที่นี่อเวจีนิเวศน์ ตอนที่ 62

https://youtu.be/L54M-A1-LwY


   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:40:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
คนเก็บฟืน ( เล็ก คาราบาว )

# ขอขอบคุณ Lek carabao channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/VxjrKryt74k

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:49:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
วง Infinity - Live at Overtone

# ขอขอบคุณ Guitar Thai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/xghh4Vxcw6g

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:49:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
กบ Big Ass นักแต่งเพลงที่ยอมแลกชีวิตกับการเล่นดนตรี | People Inspire

# ขอขอบคุณ Brand Think me channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=gTaxIPxFKSc

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:56:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
VLOG EP.462 ปัญหา Face Shield กับงานเสียงมืออาชีพ

# ขอขอบคุณ โต ติงต๊อง channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/y1afnf6CI28

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 6:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Hell Myself - รักว่างเปล่า

# ขอขอบคุณ Thanu Hlugtong channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/L0npi9L4p7Q

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 7:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
CCSQ : ขอให้เธอโชคดี : Official Video

# ขอขอบคุณ CCSQ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/NltNt2iMBWg

   rockonyou      17 มี.ค. 65   เวลา 7:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
""ในเวลาสิ้นชีวิต สิ่งเดียว
ที่จะนำความสุขมาให้คือ"บุญ"
มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ด้วยว่า
"บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต"

จึงควรทำบุญอันนำสุขมาให้
และความสุขอันเกิดแต่บุญนี้
มีอยู่แก่ผู้สั่งสมบุญทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า คือทั้งเมื่อยังไม่ตาย
ก็เป็นสุข เมื่อตายแล้วก็เป็นสุข

ดังที่มีกล่าวไว้ว่าผู้ทำบุญแล้ว
ย่อมยินดีในโลกทั้งสอง เขาย่อม
ยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติ
ย่อมยินดียิ่งขึ้น

ตรงข้ามกับผู้ทำบาป เพราะผู้ทำบาป
ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละโลกนี้
ไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศก
ในโลกทั้งสอง

เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน
จึงเศร้าโศกเดือดร้อน""

พระโอวาทธรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร
******************

วันนี้วันพระ
น้อมนำธรรมะสู่ชีวิต

.ธรรมะสวัสดี เช้าวันพฤหัสบดี.


อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ


   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      17 มี.ค. 65   เวลา 9:22:00    IP = 184.22.13.223
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนา สาธุ
ขอบคุณครับ

   kenevo4      17 มี.ค. 65   เวลา 12:21:00    IP = 223.24.144.246
 


  คำตอบที่ 18  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      17 มี.ค. 65   เวลา 13:10:00    IP = 171.5.247.214
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนาครับคุณชิดชัย คุณ Neng_ftc และคุณ kenevo4 ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      18 มี.ค. 65   เวลา 6:20:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket