Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ


   สมาชิกแบบพิเศษ   ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:04:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 1  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:05:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 2  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:06:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 3  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:07:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 4  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:07:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 5  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:08:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 6  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:09:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 7  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:09:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:10:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 9  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:10:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:11:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:11:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:12:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:13:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:13:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:14:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:14:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:15:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:16:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:16:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:17:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:18:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:18:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:19:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 24  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:20:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 25  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:20:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 26  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:21:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 27  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:22:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 28  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:23:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 29  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:24:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 30  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:24:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 31  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:25:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 32  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:26:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 33  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:26:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 34  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:27:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 35  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:27:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 36  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:28:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 37  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:29:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 38  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:29:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 39  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:30:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 40  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:31:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 41  
 

กาลครั้งหนึง ไม่นานเท่าไร เราเคยมีโครงการ บริจาคเครื่องดนตรี นะครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:31:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 42  
 

หากตกหล่น ของบริจาคของท่านใดไป

ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ เพราะนานพอสมควรครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:33:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 43  
 

หากมีโรงเรียนใด ขาดแคลนเครื่องดนตรี

หรือมีท่านใด อยากจะร่วมบริจาคเครื่องดนตรี

ยื่นความจำนงค์มานะครับ มีหลายท่านอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อีก

ขอบคุณพื้นที่ดีๆ ขอบคุณกีตาร์ไทย ครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      15 ธ.ค. 58   เวลา 21:37:00    IP = 171.5.247.227
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 44  
 
ย้อนอดีตได้ซาบซึ้งมากครับอาจารย์

อยากให้กิจกรรมดีดี กลับคืนมา

   sitth      15 ธ.ค. 58   เวลา 22:15:00    IP = 134.196.169.84
 


  คำตอบที่ 45  
 
โว้วๆๆๆ...+++

นานมากนะนั่น ...คนแก่อย่างผม ลืมไปแล้ว 555+++

ขอบคุณครับที่ยังรำลึกนึกถึงกัน ...^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      PHUPA      15 ธ.ค. 58   เวลา 22:33:00    IP = 171.96.176.158
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 46  
 
เห็นแลัวรู้สืกดีมากมากครับ...^!^

   ฅน 100 ปี      16 ธ.ค. 58   เวลา 8:37:00    IP = 1.47.138.242
 


  คำตอบที่ 47  
 
คำตอบที่ 44

ย้อนอดีตได้ซาบซึ้งมากครับอาจารย์ ............................... สมัยกีตาร์ไทยยังรุ่งเรืองเลยครับ น้าหมุ่ย

อยากให้กิจกรรมดีดี กลับคืนมา

sitth 15 ธ.ค. 58 เวลา 22:15:00 IP = 134.196.169.84

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      16 ธ.ค. 58   เวลา 12:25:00    IP = 101.109.64.219
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 48  
 
คำตอบที่ 45

โว้วๆๆๆ...+++

นานมากนะนั่น ...คนแก่อย่างผม ลืมไปแล้ว 555+++ ........................ ถึงจะแก่ แต่ก็ยังเฟี้ยวอยู่นะครับพี่ ^^

ขอบคุณครับที่ยังรำลึกนึกถึงกัน ...^^

สมาชิกแบบพิเศษ PHUPA 15 ธ.ค. 58 เวลา 22:33:00 IP = 171.96.176.158
สมาชิกแบบพิเศษ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      16 ธ.ค. 58   เวลา 12:27:00    IP = 101.109.64.219
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 49  
 
คำตอบที่ 46

เห็นแลัวรู้สืกดีมากมากครับ...^!^ ................................. เมื่อตอนนั้น ปี 54 เรายังเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมากครับพี่ มีแต่ความรู้สึกดีๆ ครับ

ฅน 100 ปี 16 ธ.ค. 58 เวลา 8:37:00 IP = 1.47.138.242

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      16 ธ.ค. 58   เวลา 12:31:00    IP = 101.109.64.219
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 50  
 
อนุโมทนาครับ เยี่ยมครับ

   rockonyou      15 มี.ค. 59   เวลา 9:17:00    IP = 108.54.195.197
 


  คำตอบที่ 51  
 
คำตอบที่ 50

อนุโมทนาครับ เยี่ยมครับ ................................. สาธุครับพี่ ^^

rockonyou 15 มี.ค. 59 เวลา 9:17:00 IP = 108.54.195.197

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      4 พ.ค. 59   เวลา 14:59:00    IP = 171.5.249.191
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket