Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "เวลาทำไม่ต้องท่ามาก คิดแล้วทำ....ผลบังเกิด" + clip ทีวีบูรพา คนค้นฅน : สุวรรณฉัตร...taxi มหาชน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 4:59:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


200 ทำไมคนจึงกลัวความตาย ?

ปัญหา คนเราทุกคนย่อมรู้ว่าความตายเป็นของธรรมดาที่จะหลักเลี่ยงไม่พ้น ถึงกระนั้น ก็ไม่วายที่จะหวาดกลัวความตาย อะไรเป็นเหตุทำให้คนหวาดกลัวความตาย ?

พุทธดำรัสตอบ “.....บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความกำหนัดยินดี... ชอบใจ.... รักใคร่.... กระหาย.... เร่าร้อน มีตัณหาในกามทั้งหลายยังไม่หมดสิ้น ครั้นโรคาพาธเจ็บไข้หนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องผู้นั้นเข้า ผู้นั้นก็มีความวิตกอย่างนี้ว่า กายทั้งหลายซึ่งเป็นของรักจักละเราไปเสีย แลเราก็จักละกาย ทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักไปหนอ ดังนี้.... เขาย่อมเศร้าโศกลำบากพิไรตรีอกคร่ำครวญ... บุคคลนี้แล.. ย่อมกลัวต่อความตาย ถึงความสะดุ้งต่อความตาย

“.....บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความกำหนัดยินดี... พอใจรักใคร่....ในกาย ครั้นโรคาพาธหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องผู้นั้นเข้า ผู้นั้นก็มีความวิตกอย่างนี้ว่า กายทั้งหลายซึ่งเป็นของรักจักละเราไปเสีย แลเราก็จักละกาย ทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักไปหนอ ดังนี้.... เขาย่อมเศร้าโศกลำบากพิไรตรีอกคร่ำครวญ... บุคคลนี้แล.. ย่อมกลัวต่อความตาย ถึงความสะดุ้งต่อความตาย

“.....บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกรรมงามดีไม่ได้ทำไว้แล้ว มีกุศลไม่ได้ทำไว้แล้ว มีกรรมซึ่งจะเป็นที่พึ่งของคนขลาดไม่ได้ทำไว้แล้ว มีบาปได้ทำไว้แล้วมีกรรมของคนละโมบได้ทำไว้แล้ว มีกรรมหยาบได้ทำไว้แล้ว ครั้นโรคาพาธหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องผู้นั้นเข้า ผู้นั้นก็มีความวิตกอย่างนี้ว่า
กรรมงามดีไม่ได้ทำไว้แล้ว..... ผู้มีกุศลไม่ได้ทำไว้แล้ว มีกรรมเป็นบาปอันได้ทำไว้แล้ว มีประมาณเพียงใด ตัวเราจะละโลกนี้ไปสู่คติมีประมาณเท่านั้น ดังนี้.... เขาย่อมเศร้าโศกลำบากพิไรตรีอกคร่ำครวญ... ถึงความสะดุ้งต่อความตาย

“.....บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเคลือบแคลง... สงสัย ถึงความแน่ใจในพระสัทธรรม ครั้นโรคาพาธหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องผู้นั้นเข้า ผู้นั้นก็มีความวิตกอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีความเคลือบแคลง... สงสัย ถึงความแน่ใจในพระสัทธรรมแล้ว ดังนี้.... เขาย่อมเศร้าโศกลำบากพิไรตรีอกคร่ำครวญ... บุคคลนี้แล.. กลัวต่อความตาย สะดุ้งต่อความตาย

โยธาชีวรรค จ. อํ. (๑๘๔)
ตบ. ๒๑ : ๒๓๕-๒๓๘ ตท. ๒๑ : ๒๐๑-๒๐๓
ตอ. G.S. II : ๑๘๐-๑๘๑


http://www.84000.org/true/200.html

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:05:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 2  
 
"เวลาทำไม่ต้องท่ามาก คิดแล้วทำ....ผลบังเกิด"


หลวงตาม้าสอนเสมอเรื่องการปฏิบัติธรรมที่บ้าน การปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ทำยาก หากเมื่อใจพร้อมกายพร้อมก็เพียงพอแล้ว
คำว่าท่ามากนี้หมายถึงไม่ต้องจัดโน้นจัดนี่ที่หิ้งพระ แต่งตัวสวยงามก่อนสวดมนต์ หรือแม้กระทั่งรอให้ถึงวันพระก่อนจึงค่อยสวดมนต์ภาวนา.....

"ไม่ต้อง ๆ หลวงตาท่านบอก" เมื่อเราคิดว่าจะสวดมนต์ภาวนาก็ไม่ต้องตั้งท่า สวดมนต์ภาวนาได้เลยทันที เราสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอริยาบททั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ทั้งนั้น

เรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกัน จะแต่งอย่างไรก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดขาว จึงจะสวดมนต์ ภาวนาได้...

"คิดแล้ว ลงมือทำทันที นี่จึงเรียกว่าไม่ท่ามาก"

เรียบเรียงจากคติธรรมของ
พระครูวินัยธร วรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)


https://www.facebook.com/Ghostcenter/photos/a.962270673801012.1073741856.257697637591656/1063260257035386/?type=1&theater   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:06:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-33.html


   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:08:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 4  
 
โอวาทพระอาจารย์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย


เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

อธิบายว่า เมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิ อยู่ในปัญญาเต็มที่แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม 8 ประการ ฉันนั้นคือ เมื่อมีลาภ มียศ มีสรรเสริญ และมีความสุขกาย สบายใจ ก็ไม่เพลิดเพลินเมามัวในลาภ เป็นต้น เมื่อลาภเสื่อมยศเสื่อม ถูกนินทา ถูกทุกข์ครอบงำกายและจิต ก็ไม่หวั่นไหว คือไม่เศร้าโศกเสียใจ ทั้งนี้เพราะปัญญาเห็นแจ้งในความจริงว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลย มีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา เหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น.


http://www.baanjomyut.com/10000sword/homily/015.html


   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:10:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


เส้นทางชีวิตที่เราต้องเผชิญ ล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัย

ที่เราเป็นผู้กระทำไว้ทั้งสิ้น ไม่เคยมีคำว่า "บังเอิญ"

จงใช้ลมหายใจในชาตินี้ สร้างเหตุแห่งกรรมดี

สร้างเหตุแห่งการพาตนให้พ้นไปจากวัฏฏทุกข์เถิด "

(อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล-เตโชวิปัสสนาสถาน)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:12:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 6  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

อติติกฺโข จ เวรวา
คนแข็งกระด้างก็มีเวร


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:15:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


เกี่ยวดองหนองยุ่ง

- เกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html


   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:16:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมภาษาอังกฤษ


Quote…Intelligence is when you find.

Intelligence is when you find
a mistake in your boss’s work
Wisdom is when you think about it
and decide not to mention it.

ความรอบรู้ก็คือ เมื่อคุณได้พบ
ข้อผิดพลาดในงานของหัวหน้า
สติปัญญาก็คือ เมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ตัดสินใจไม่เอ่ยถึงมัน


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/page/2

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:18:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๔ การฝึกจิต โดย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙

https://www.youtube.com/watch?v=7c2XgaKZsYA

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:20:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 5

https://www.youtube.com/watch?v=niPulZOe1o8   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:21:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip ทีวีบูรพา คนค้นฅน : สุวรรณฉัตร...แท็กซี่มหาชน ช่วงที่ 1/4

# ขออนุโมทนากับพี่สุวรรณฉัตรด้วยครับ สุดยอดไปเลยครับ ดู clip ของพี่เค้าต่อได้ที่ข้างล่างครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=6WH1rohjx4s

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:23:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip เจาะข่าวเด่น แท็กซี่...ฮีโร่

https://www.youtube.com/watch?v=JQG3TpgcJrM

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:23:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip ขอคารวะคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=a9oKbQPm4-Q

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:24:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 14  
 
clip ตอมแมลงวัน : แท็กซี่น้ำใจงาม จิตสาธารณะ

https://www.youtube.com/watch?v=LisGiJiEYJM

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 5:24:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      3 มิ.ย. 58   เวลา 6:25:00    IP = 171.5.251.211
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
clip เงาฟ้าฯตอนที่ ๑๘ สุวรรณฉัตร พรหมชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=BASnnBdDFSg

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 8:21:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 17  
 
^/\^

   ชัดเว่อ      3 มิ.ย. 58   เวลา 12:21:00    IP = 49.49.250.64
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket