Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา + clip Nissin Cup Noodles Robot for 40th Anniversary + Nissin Cup Noodle Robot - Noodlebot !  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 2:47:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


199 คนดียิ่งกว่าดี

ปัญหา คนดีคือคนอย่างไร และคนดียิ่งกว่าดีคือคนอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความดำริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความเพียรชอบ มีการระลึกชอบ มีการตั้งมั่นชอบ มีญาณชอบ มีความหลุดพ้นชอบ บุคคลนี้เราเรียกว่าคนดี

“.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นมีความเห็นชอบอีกด้วย
มีความดำริชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นให้ดำริชอบด้วย
มีการงานชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นมีการงานชอบด้วย
มีการเลี้ยงชีพชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นเลี้ยงชีพชอบด้วย
มีความเพียรชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นมีความเพียรชอบด้วย
มีการระลึกชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นมีการระลึกชอบด้วย
มีการตั้งจิตมั่นด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นตั้งจิตมั่นด้วย
มีการรู้แจ้งด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นรู้แจ้งด้วย
มีการหลุดพ้นชอบชอบด้วยตนเอง และชักชวนให้ผู้อื่นมีหลุดพ้นชอบด้วย..... บุคคลนี้เราเรียกว่าคนดีที่ยิ่งกว่าคนดี...”

สัปปุริสวรรค จ. อํ. (๒๐๘)
ตบ. ๒๑ : ๓๐๕-๓๐๖ ตท. ๒๑ : ๒๕๖
ตอ. G.S. II : ๒๓๓


http://www.84000.org/true/199.html

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 2:50:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 2  
 
จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา.... '


พระพุทธเจ้าเคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่า
ทรัพย์สินที่พึงได้จากการประกอบ กิจการงานต่าง ๆ นั้น ควรแบ่งออกเป็น 4 กองเท่า ๆ กัน

กองแรก เก็บสะสมไว้ใช้ยามขัดสน
กองสอง ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ
กองสาม ใช้เพื่อความสุขส่วนตัว
กองสี่ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม

แล้วการทำงานของมนุษย์ล่ะ
หลายคนยังมัววุ่นแก่การทำงานโดยไม่ ยอมแบ่งเวลาเหลียวหลังมองถึง
บุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยหรือ ???

มนุษย์บางคนทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงาน
พร้อมกับคิดว่า
การกระทำดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
แต่นั่นคือการกระทำที่โง่เขลาเป็นที่สุด

ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน
แต่ผู้ใดที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับ งาน
โดยไม่ยอมแบ่งปันเวลาให้แก่ผู้ใด
แม้กระทั่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่เขลา เบาปัญญาที่สุด บริหารไม่ได้แม้กระทั่งเวลา
24 ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้ว มนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไรได้

ทำไมมนุษย์ผู้ชาญฉลาดจึงไม่แบ่งปันเวลา
ให้เสมือนหนึ่งการแบ่งปันกองเงิน
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเล่า ...

ไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่า ๆ กันหรอก
เพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้ เหมาะสมเท่านั้น

8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต
8 ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน
เก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่ การงานและอุปสรรคในวันพรุ่งนี้
5 ชั่วโมงสำหรับการเดินทาง เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ
2 ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวของตนเอง
59 นาที สำหรับดูแลและรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือสังคม

และ 1 นาทีของคุณ
ที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณ โดยไม่นำเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะเพียง 1 นาทีนี้ มันมีค่ามากเกินกว่าคณานับได้ในความรู้สึกของเขาคนนั้น >>

จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา.... '
เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด ในโลกนี้ที่มีให้แก่มนุษย์
มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ไม่มีใครมีเวลามาก
และไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้

24 ชั่วโมงใน 1 วัน ที่มหาเศรษฐี หรือยาจก
มีเท่าเทียมกันไม่ขาดเกินแม้แต่เศษเสี้ยวของวินาที

ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่า ' ไม่มีเวลา '
จึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา 24 ชั่วโมง
ในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิง และใช้คำว่า ' ไม่มีเวลา '
เป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด ความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเองอย่างขลาดเขลา

มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต
จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียว
แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จ ในชีวิต
ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง ได้อย่างลงตัว

วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง
ที่มีไว้สำหรับการทำงาน การพักผ่อน การเดินทาง
มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ฯลฯ
โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่ง สิ่งใด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต

นี่แหละ คือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดที่รู้จัก ' ใช้เวลา '
แล้ววันนี้..คุณจะยังอ้างเหตุผลว่า
' ไม่มีเวลา ' อีกหรือ ? จงเปลี่ยนความคิดของคุณตั้งแต่บัดนี้นะ

บางคนอาจมองข้อควมข้างต้นนี้ไร้สาระ แต่เขาเหล่านั้นจะรำลึกได้เมื่อพวกเขาไม่เหลือเวลาให้แบ่งอีกแล้ว


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-194660.html

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 2:54:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-33.html


   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 2:57:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 4  
 
โอวาทพระอาจารย์

หลวงปู่คำดี ปภาโส
วัดถ้ำผาปู่นิมิต จังหวัดเลย


การปฎิบัติศีล ธรรม ต้องมีเหตุมีผล เหตุดีผลก็ดี ถ้าเหตุร้ายผลก็ร้าย เปรียบเหมือนของภายนอก อย่างผลไม้ต่าง ๆ มันก็เกิดจากต้นของมัน ถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นต้นกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกัน ดอกหรือผลของมัน พวกชาวไร่ชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฎิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้น คือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้า รดน้ำ และรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาเท่านั้น เมื่อเขาปฎิบัติลำต้นของมันดังกล่าว เรื่องของดอกและผลมันก็เป็นของมันเอง

ทีนี้การปฎิบัติทางพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกัน ถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทอง อยากร่ำรวยเหมือนเขา อยากมีร่างกายสวยเหมือนเขา อยากมีลาภมียศอย่างเจา เราจะไปปฎิบัติตรงไหน พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฎิบัติ กาย วาจา ใจ ถ้ากายของเราดี วาจาของเราดี จิตใจของเราดี ได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ ยศก็ใหญ่ได้ อะไรมาก็มีแต่ดีทั้งนั้น ถ้ากาย วาจา ใจ ดีแล้ว เมื่อกาย วาจา ใจ ของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เหมือนก็เหมือนของที่ไม่ดีทั้งนั้น


http://www.baanjomyut.com/10000sword/homily/014.html

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:00:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


โจรปล้นไม่เหมือนความเกียจคร้านปล้น

โจรปล้นเรายังหาทรัพย์ได้

ความเกียจคร้านปล้น

เท่าวันตายเราก็ไม่มีทรัพย์ "

(หลวงปู่สาย เขมธัมโม)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:02:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 6  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:06:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


เกลือเป็นหนอน

- คนในบ้านเป็นพวกเดียวกับคนคิดคดทรยศ


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html


   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:07:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมภาษาอังกฤษ


Quote…The love is not to give.

Love is to share.
The love is not to show.
Love is to care.

ความรักไม่ใช่การประเคนของให้กัน
แต่ความรัก คือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
และรักไม่ใช่การโอ้อวด
หากแต่รัก คือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:09:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๓ ความไม่ประมาท โดย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙

https://www.youtube.com/watch?v=78gFPsl6Dak

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:10:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 4

https://www.youtube.com/watch?v=DzfZd-1-edI

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:11:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Nissin Cup Noodles Robot for 40th Anniversary

# น่ารักดีครับ ฮิ ๆ #

https://www.youtube.com/watch?v=bdMaSuJBvyw

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:13:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip Nissin Cup Noodle Robot - Noodlebot !

# อีกอันครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=JFybkRuYfTA

   rockonyou      2 มิ.ย. 58   เวลา 3:14:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      2 มิ.ย. 58   เวลา 6:23:00    IP = 180.183.20.16
 


  คำตอบที่ 14  
 
^/\^

   ชัดเว่อ      2 มิ.ย. 58   เวลา 16:34:00    IP = 49.49.250.116
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      2 มิ.ย. 58   เวลา 18:41:00    IP = 171.5.251.211
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket