Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เอาตัวเองเป็นพยาน + รู้ไหม ? เด็กญี่ปุ่นทำอย่างไรเมื่อเห็นคนทำกระเป๋าเงินหล่น (ชม clip )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 3:36:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


197 สิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด

ปัญหา สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นมาจริง ได้ฟังมาจริง ประสบมารู้แจ้งมาจริง เราควรพูดสิ่งนั้นออกมาได้ทันทีโดยไม่มีโทษใดๆ ได้หรือไม่ ?

พระอานนท์ตอบ “.....ดูก่อนพราหมณ์ เราไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่าควรกล่าวและไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่าไม่ควรกล่าว เราไม่กล่าวสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมด ว่าควรกล่าว (หรือ).... ไม่ควรกล่าว เราไม่กล่าวสิ่งที่ได้ประสบมาทั้งหมดว่าควรกล่าว (หรือ).....ไม่ควรกล่าว เราไม่กล่าวสิ่งที่รู้แจ้งมาทั้งหมดว่าควรกล่าว (หรือ).....ไม่ควรกล่าว

“.....ดูก่อนพราหมณ์ แท้จริง เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นอันใด...... สิ่งที่ได้ฟังมาอันใด.... สิ่งที่ได้ประสบมาอันใด.... สิ่งที่ได้รู้แจ้งมาอันใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป เรากล่าวสิ่งที่ได้เห็นมา.. ได้ฟังมา.... ได้ประสบมา.... ได้รู้แจ้งมาเช่นนั้นว่า ไม่ควรกล่าว แต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นมา.... ได้ฟังมา... ได้ประสบมา.... ได้รู้แจ้งมาอันใด อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น เรากล่าวสิ่งที่ได้เห็น... ได้ฟัง.... ได้ประสบ... ได้รู้แจ้งมาเช่นนั้น ว่าควรกล่าว”

โยธาชีวสูตร จ. อํ. (๑๙๓)
ตบ. ๒๑ : ๒๓๓-๒๓๔ ตท. ๒๑ : ๒๐๐
ตอ. G.S. II : ๑๗๙-๑๘๐


http://www.84000.org/true/197.html
   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 3:41:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 2  
 
เอาตัวเองเป็นพยาน


ธรรมะนี้เปรียบเหมือนผลไม้ที่เราไปบ้านญาติบ้านเพื่อน แล้วเขาเอาผลไม้ฝากเรา เราหยิบผลไม้ไว้ในมือของเรา แต่เราก็ไม่รู้เปรี้ยว หวาน ฝาดอะไรต่างๆ คือจับผลไม้แล้วก็ยังไม่รู้รสผลไม้ จะรู้รสก็ต้องเอามาทานขบเคี้ยว จึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยว มันหวาน มีรสชาติต่างๆ ตามสัญญาของเรา
ธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

ทุกอย่างท่านให้เอาตนเองเป็นพยาน
ไม่ต้องเอาคนอื่น
เรื่องของคนอื่นตัดสินได้ยากลำบาก
เพราะเป็นเรื่องของคนอื่น

ถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วมันง่ายที่สุด เพราะความจริงมันอยู่กับเรา มีเราเป็นพยาน ธรรมะนี้เมื่อฟังแล้วก็ต้องเอามาภาวนา

ให้เป็นปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา ปริยัติคือการเรียนรู้ รู้แล้วเอามาปฏิบัติตามก็เกิดความรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริง ถ้าฟังเฉย ๆ ก็รู้ด้วยสัญญา เอาไปพูดก็ตามสัญญา ไม่ได้พูดความจริงให้ฟัง นี่เราจึงยังไม่เข้าถึงธรรมะ ไม่สอดส่องธรรมะ ใจยังไม่เป็นธรรม ได้ทำเป็นธรรมได้ นี่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบตามทางพุทธศาสนา

: ความผิด ในความถูก
: พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6064

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:02:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 3  
 
โอวาทพระอาจารย์

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี


การปฎิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณ คือจิตไม่ขุ่นมัว จิตผ่องใส จิตเบิกบาน จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ก็มีความสุข ไม่มีทุกข์ จะเข้าสู่สังคมใดๆ ก็องอาจหาญกล้า การทำความเพียร เมื่อสมาธิมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหว ไม่มีความเกียจคร้านต่อการงาน ทั้งทางโลกและทางธรรม จากนั้นก็จะเป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลัง เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ จะเรียนทางโลกก็สำเร็จ จะเรียนทางธรรมก็สำเร็จ พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนอบรมให้เกิด ให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีล ศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ สมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญา ไม่ว่าศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางมาแห่งวิมุตติ คือความหลุดพ้นด้วยกัน.


http://www.baanjomyut.com/10000sword/homily/011.html


   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:10:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


ความโลภมันมิใช่อยู่ที่วัตถุ

แต่อยู่ที่ใจคือความอยาก

วัตถุจะมีมากสักเท่าไร

ก็แต่ความอยากมันไม่พอ มันก็ไม่พออยู่ดีนั่นเอง "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:12:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ
ผู้ไหว้ย่อมได้รับไหว้ตอบ


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:18:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 6  
 
สำนวนไทย


เก่ากะลา

- ไม่มีค่า


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:27:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคมภาษาอังกฤษ


Quote…Am I not destroying my enemies.

Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:29:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๑ ขันติ ความอดทน โดย พระมหาไสว ธีรโสภโณ

https://www.youtube.com/watch?v=6JgJmcyXnP4

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:31:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 3

https://www.youtube.com/watch?v=GNVemwQ2o9g

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:31:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 10  
 
รู้ไหม?เด็กญี่ปุ่นทำอย่างไรเมื่อเห็นคนทำกระเป๋าเงินหล่น ( ชม clip )


สภากาชาดญี่ปุ่นทำ clip ทดสอบ หากเด็กญี่ปุ่นเจอคนทำกระเป๋าสตางค์ร่วงพื้นจะทำอย่างไร ? กระตุ้นให้คนกล้าทำความดี

เป็นอีกหนึ่ง clip vdo ดี ๆ ที่ทางสภากาชาดในญี่ปุ่นได้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนหันมากล้าที่จะช่วยเหลือกันมากขึ้นเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยใช้ชื่อคลิปว่า "Can you do the right thing ?"

# ผม copy คํามาไม่ได้ ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน ยังไงก็ไปอ่านต่อใน link ก็แล้วนะครับ ขออภัยด้วยครับ #

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/366934/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B
   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:47:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip 【日本赤十字社】Cross Now! MOVIE 「いいことできるかな」

# อันนี้เป็น clip ของกระทู้ข้างบน ดูได้เลยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=QQ16XqAc2Ck

   rockonyou      31 พ.ค. 58   เวลา 4:49:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      31 พ.ค. 58   เวลา 11:26:00    IP = 101.108.201.101
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
น่ารักมากเลยครับ

   yimchai      31 พ.ค. 58   เวลา 12:59:00    IP = 27.130.25.74
 


  คำตอบที่ 14  
 
^/\^

   ชัดเว่อ      31 พ.ค. 58   เวลา 14:57:00    IP = 49.49.251.234
 


  คำตอบที่ 15  
 
ผมกำลังทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ อยู่พอดีเลยครับ

ขออนุญาตนำคลิปไปเผยแพร่ให้นักเรียนชม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ

ขอบคุณ และโมทนาบุญด้วยครับ

   sakai  31 พ.ค. 58   เวลา 16:05:00    IP = 113.53.128.101
 


  คำตอบที่ 16  
 
ตามสบายเลยครับคุณ sakai ดีเลยครับ สนับสนุนครับ ขออนุโมทนาด้วยครับ

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:14:00    IP = 108.41.250.158
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket