Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เรารีบเดินก็...ยิ่งถึง ยิ่งหยุด...ก็ไม่ถึง + clip ภาพหลงยุค : ย้อนวันวาน Rocker รุ่นใหญ่ "บิลลี่ โอแกน"  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:09:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


195 คนกับสภาพแวดล้อม

ปัญหา ทางพระพุทธศาสนาเชื่อหรือไม่ว่า ความประพฤติดีหรือชั่วของมนุษย์ มีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของธรรมชาติ ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้น แม้พวกข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้พราหมณ์และคฤหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมโคจรไม่สม่ำเสมอ เมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์โคจรไม่สม่ำเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เมื่อหมู่ดาวนักษัตรโคจรไม่สม่ำเสมอ วันและคืนย่อมหมุนเวียนโคจรไม่สม่ำเสมอ เมื่อวันและคืนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ..... ฤดูและปีก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ... เทวดาย่อมกำเริบเมื่อเทวดากำเริบ ฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล... ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกัน ย่อมมีอายุสั้น มีผิวพรรณเศร้าหมอง มีกำลังน้อย มีโรคภัยไข้เจ็บมาก....”

ธรรมิกสูตร จ. อํ. (๗๐)
ตบ. ๒๑ : ๙๗-๙๘ ตท. ๒๑ : ๘๖-๘๗
ตอ. G.S. II : ๘๔-๘๕


http://www.84000.org/true/195.html

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:12:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 2  
 
เรารีบเดินก็...ยิ่งถึง ยิ่งหยุด...ก็ไม่ถึง

โดย...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


เรารีบเดินก็ยิ่งถึง ยิ่งหยุดก็ไม่ถึง
ญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีอะไรยากที่สุดในโลก
ถ้าเราสร้างความเพียรปฏิบัติได้
มันก็เกิดเป็นของง่ายและสำเร็จได้
ถ้าใจเราหดหู่เหี่ยวแห้ง ขาดสติสัมปชัญญะแล้ว
ใจก็ไม่สู้ งานก็ไม่เสร็จ อุปสรรคก็มีมาก
เรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นแก่ญาติโยมเป็นส่วนใหญ่
เรามีปัญหาด้วยกันทุกคน
ไม่ต้องถามว่าไปทำงานมีปัญหาไหม
เลิกถามได้ เพราะงานดีต้องมีปัญหา
เข้าในหลักที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิด
ชีวิตคือการต่อสู้ทุกกระเบียดนิ้ว
ต้องต่อสู้ไปเถิดจะประเสริฐในอนาคต

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อมาฝึกจิต
ให้มีขันติ ความอดทน ฝึกให้ได้กุศล
ฝึกให้เห็นความจริงผุดออกมาจากจิตใจของตน
เรียกว่า ชีวิตจริงในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรม
จะเกิดประโยชน์มาก
คนที่เขาปฏิบัติได้ดีแล้ว
เขาจะไม่พูดไร้เหตุผล จะพูดแต่สิ่งที่เป็นกุศล
จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเท่านั้น
การเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีอะไรยาก…ถ้าทำได้
แต่เราไม่ยอมทำ ไม่ยอมกำหนด ไม่ยอมตั้งสติ
ก็หาว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ผล
ถ้าเราลงมือทำจริง ต้องได้เหตุผลที่แท้แน่นอน
ในเรื่องจริงของตัวเอง


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5334   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:14:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 3  
 
โอวาทพระอาจารย์

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่


พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือ ตัวกูของกู ตัวเราของเรา มันเป็นเพียงสมมุติ ให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละ ธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใคร เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันหายไปไหน ก็ละลายลงสู่พื้นดิน ธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดิน ธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำ ไหลไปในอากาศ ธาตุลมก็ไปกับลม ธาตุไฟความร้อนความอบอุ่น มันก็ไปกับธาตุไฟ ะาตุเหล่านี้เทื่อไหลไปสู่สภาพของเขา เขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไร เพราะธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นธรรมชาติประจำโลก ประจำวัฎฎสงสาร อันนี้มานับไม่ถ้วนแล้ว มาถึงพวกเราภาวนาจะต้องให้รู้ให้เข้าใจ จิตมายึดมาถือความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง.


http://www.baanjomyut.com/10000sword/homily/010.html

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:16:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


คนเราเกิดมามีกิเลสเรียกว่า กิเลสวัฏฏะ

เป็นเชือกผูกมัดคอ ผู้มีกิเลสต้องทำกรรม

เรียกว่า กรรมวัฏฏะ ซึ่งก็เป็นเชือกมัดคอ

อีกเส้นหนึ่ง ผู้ที่ทำกรรมไว้ย่อมจะได้เสวยผล

ของการกระทำ เรียกว่า วิบากวัฏฏะ เป็นเชือกเส้นที่สาม

มัดคอไว้ในเรือนจำ เราทุกคนต้อง สร้างสมอบรมปัญญา

ซึ่งสามารถทำลายเรือนจำให้แตก ผู้ใดทำลายเรือนจำไม่ได้

ผู้นั้นก็จะเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะ นี้เรื่อยไป.."

(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html


   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:21:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:24:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 6  
 
สำนวนไทย


เก็บเล็กผสมน้อย

- เก็บรวบรวมทีละเล็กทีละน้อย


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html


   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:25:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคมภาษาอังกฤษ


Quote…Quality is remembered long

Quality is remembered long
after price is forgotten.

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน
หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:27:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip คมธรรมฯ ปี 2_126 ทฤษฎีความรู้

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3hMuh25UU

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:29:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 1

https://www.youtube.com/watch?v=eg93ZF3WEoE

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:30:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip ภาพหลงยุค : ย้อนวันวาน Rocker รุ่นใหญ่ "บิลลี่ โอแกน"

https://www.youtube.com/watch?v=4n5ZzLw34Kw

   rockonyou      29 พ.ค. 58   เวลา 3:31:00    IP = 108.46.188.180
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณครับ...

   gula101      29 พ.ค. 58   เวลา 5:35:00    IP = 183.88.152.146
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      29 พ.ค. 58   เวลา 6:20:00    IP = 171.5.250.194
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  29 พ.ค. 58   เวลา 6:55:00    IP = 113.53.133.85
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      PHUKAO      30 พ.ค. 58   เวลา 0:01:00    IP = 171.5.250.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      PHUKAO      30 พ.ค. 58   เวลา 0:01:00    IP = 171.5.250.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      PHUKAO      30 พ.ค. 58   เวลา 0:01:00    IP = 171.5.250.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      PHUKAO      30 พ.ค. 58   เวลา 0:01:00    IP = 171.5.250.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
^^

   ชัดเว่อ      31 พ.ค. 58   เวลา 15:05:00    IP = 49.49.251.234
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนาครับอาจารย์ gula คุณชิตชัย พี่ sakai คุณ PHUKAO และคุณชัดเว่อร์ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ

   rockonyou      13 มิ.ย. 62   เวลา 1:19:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket