Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ถ้าหากใจไม่มีสติ & การป้องกันอาการปวดหลัง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:06:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 1  
 
ถ้าหากใจไม่มีสติ


"ถ้าหากใจไม่มีสติ

ไปตามกิเลสตัณหา ไปตาม * สัญญา * อารมณ์แล้ว

ไปที่ไหนก็ไปเถอะ ไม่มีวันดี ไม่มีวันวิเศษ"


:: หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร


# อ่านความหมายของขันธ์ 5 ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ) ได้ใน link ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ #

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=291

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:09:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 2  
 
หมวดเบ็ดเตล็ด

------------------------------ คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.


5) ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็น * โคจร * จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ.


* โคจร *
โคจร, โคจร-
ความหมาย

[-จอน, -จะระ-] น. อารมณ์ เช่น มีพุทธานุสติเป็นโคจร. (ป., ส.). ก. เดินไปตามวิถี เช่น ดวงอาทิตย์โคจร ดวงจันทร์โคจรรอบโลก, เที่ยว เช่น โคจรมาพบกัน, คํานี้โดยมากใช้แก่ดาวนพเคราะห์, เมื่อว่าเฉพาะทางที่พระอาทิตย์โคจร มีจุดสุดอยู่ ๖ แห่งที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ คือ ครีษมายัน กับ เหมายัน คู่หนึ่ง, วสันตวิษุวัต กับ ศารทวิษุวัตคู่หนึ่ง, พสุสงกรานต์ ๒ แห่ง คู่หนึ่ง. (ป., ส. โคจร ว่า การเที่ยวไปของดวงอาทิตย์).

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%E2%A4%A8%C3&select=1


http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section09.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:15:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 3  
 
กันลืม

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1-205992-8.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:16:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 4  
 
หมวดกิเลส (กิเลสวรรค)


เยน สลฺเลน โอติณฺโณ ทิสา สพฺพา วิธาวต ตเมว สลฺลํ อพฺพุยฺห น ธาวติ น สีทติ
เยนสัดเลนโอตินโนทิสาสับพาวิธาวะตะตะเมวะสัดลังอับพุยหะนะธาวะตินะสีทะติ

บุคคลถูกลูกศรใดแทงแล้ว ย่อมแล่นไปทั่วทิศ ถอนลูกศรนั้นแล้ว ย่อมไม่แล่นและไม่จม


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:18:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 5  
 
ภาษิตจีนโบราณ


ผู้ชอบทะเลาะวิวาท ย่อมมีมิตรน้อย


http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:20:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาชาวบ้าน


การที่ถูกเขาโกงบ้าง ถูกใส่ร้ายบ้าง
ถูกกลั่นแกล้งบ้าง ควรคิดว่าดีเหมือนกัน
ชีวิตจะได้ไม่เซ็ง
เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่ง
ที่ไม่ต้องลงทุนไปดูการแสดง
หรือไปดูการแข่งขัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/philosophy_life/05.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:21:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำขงจื้อ


เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว
เดินหมากรุกยังต้อง " คิด "
เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร


http://www.baanjomyut.com/library/the_confucius/index.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:23:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 8  
 
ปราชญ์สอนว่า.....

โดย: ขงจื้อ


ตั้งใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมไม่ละทิ้งความเมตตาธรรม ท่องเที่ยวไปในศิลปะวิชาการ


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:26:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ทุกข์เพราะคำตำหนิ-พระไพศาล วิสาโล

https://www.youtube.com/watch?v=wsoaqIZf474

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:39:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo ริษยา...หยุดอย่างไร

http://www.youtube.com/watch?v=bz_UqM0HwXU&feature=player_embedded   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:47:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 11  
 
การป้องกันอาการปวดหลัง


การก้มหรือการยืนนาน ๆ การเคลื่อนไหวร่างกายและการยกของหนักล้วนแล้วแต่ส่งผลให้กระดูก เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเกิดการตรึงเคล็ด เป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง

ขั้นตอนการยกของหนักโดยไม่ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ ดังนี้ทำได้ดังนี้ :

1. อย่ายกวัตถุที่หนักเกินกำลังจนไม่สามารถยกได้คนเดียว

2. ย่อตัวลงเพื่อยกของแทนการก้ม เพราะการก้มเป็นการถ่วงน้ำหนักทำให้หลังทรุดลงไปมากกว่าเดิม

3. ยืนบนพื้นที่มีความมั่นคงเพียงพอสำหรับเป็นฐานในการแบกรับน้ำหนัก

4. ยึดวัตถุที่ต้องการยกให้แน่น

5. ใช้นิ้วรองรับไว้ใต้วัตถุเพื่อกระจายน้ำหนัก

6. ค่อยๆยกวัตถุขึ้นจากพื้นโดยใช้กล้ามเนื้อขาดันตัวขึ้นมา

7. นำวัตถุเข้าไปไว้ใกล้ๆ ลำตัวเพื่ออจะได้ไม่ต้องเกร็งแขน

8. อย่าเคลื่อนไหวอย่าฉับพลัน ขณะที่ยังยกวัตถุอยู่

9. ในขณะที่เคลื่อนย้ายวัตถุ ให้เงยหน้าขึ้น แขนตรงลำตัวตรง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

10. ค่อยๆ ผ่อนน้ำหนักของวัตถุลงสู่พื้น เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล


http://talk.mthai.com/topic/393468

   rockonyou      17 ม.ค. 57   เวลา 3:49:00    IP = 108.54.145.43
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      17 ม.ค. 57   เวลา 4:33:00    IP = 180.183.65.85
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      17 ม.ค. 57   เวลา 7:02:00    IP = 223.207.250.213
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ทานสูงสุดคือธรรมทาน อนุโมทนาด้วยครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      17 ม.ค. 57   เวลา 7:40:00    IP = 111.84.5.254
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณครับท่าน มีข้อคิด ดีๆ ให้อ่าน ทุกๆเช้าเลยครับผม lml

   Mac_Threebay      17 ม.ค. 57   เวลา 8:48:00    IP = 180.180.206.218
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      17 ม.ค. 57   เวลา 9:47:00    IP = 223.207.21.44
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
.......ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      17 ม.ค. 57   เวลา 10:36:00    IP = 223.207.66.146
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      17 ม.ค. 57   เวลา 11:59:00    IP = 125.27.123.33
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket