(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อิอิ มีคนเอา GUITAR สวยๆมาทิ้งไว้ให้เล่นอีกแล้ว GIBSON CUSTOMSHOP ES-339 มือ1สดๆจากร้าน MUSIC CONCEPT  
 
ผ่าง ใหม่ๆ สดๆ


chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:49:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 1  
 
ใกล้ๆ อิอิ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:50:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 2  
 
ของแพงลีลาเยอะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:51:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 3  
 
เปิดกล่องออกมาหน่อยนะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:51:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 4  
 
ใบต่างๆครบ เพราะมากจากตัวแทนจำหน่้าย สดๆ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:52:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 5  
 
ใบเกิด

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:53:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 6  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:53:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 7  
 
SILICA GEL ระดับ CUSTOMSHOP อิอิ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:54:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 8  
 
CHECK LIST

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:56:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 9  
 
เอาออกมานอนนอกกล่อง

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:58:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 10  
 
ใกล้เข้าไป

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:59:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 11  
 
2 HUM

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 14:59:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 12  
 
BRIDGE

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:03:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 13  
 
PICKGUARD ดำ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:06:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 14  
 
F HOLE

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:08:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 15  
 
CONTROL

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:09:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:10:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:11:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 18  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:11:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 19  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:12:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 20  
 
BRIDGE PICKUP

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:13:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 21  
 
NECK PICKUP

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:14:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 22  
 
ถ้ำมอง

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:15:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 23  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:17:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 24  
 
KNOB

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:19:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 25  
 
TOGGLE

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:20:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 26  
 
ACTION

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:21:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 27  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:21:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 28  
 
FRETBOARD

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:22:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 29  
 
ขอบ FRET

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:23:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 30  
 
NUT

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:24:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 31  
 
HEADSTOCK

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:24:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 32  
 
สวยงาม

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:25:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 33  
 
GIBSON

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:26:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 34  
 
สอบถาม อ.ครับ รุ่นนี้มัน pickup height ตัว neck และ bridge มันสูงเท่าไรครับ

   arghoovcd  31 ม.ค. 56   เวลา 15:26:00    IP = 58.11.81.185
 


  คำตอบที่ 35  
 
มุมโปรด

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:26:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 36  
 
ขอบหัว

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:27:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 37  
 
กลีบหัว

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:27:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 38  
 
หลัง

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:28:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 39  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:30:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 40  
 
ขอบ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:30:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 41  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:31:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 42  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:31:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 43  
 
หลังคอ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:32:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 44  
 
แพ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:33:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 45  
 
แพ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:33:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 46  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:34:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 47  
 
ไร้โหนก

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:35:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 48  
 
หลังหัว

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:39:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 49  
 
SERIAL

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:41:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 50  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:42:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 51  
 
แกะมาดู PICKUP หน่อยนะ อิอิ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:43:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 52  
 
57 CLASSIC

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:46:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 53  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:46:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 54  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:47:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 55  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:48:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 56  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:51:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 57  
 
อะ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:52:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 58  
 
ลาไปด้วยภาพนี้ สวัสดี อิอิ

   chatreeo      31 ม.ค. 56   เวลา 15:53:00    IP = 61.90.26.38
 


  คำตอบที่ 59  
 
กล่องกีต้าร์ข้างล่างคุ้น ๆ แฮ่ะ

   สงสัย ?      31 ม.ค. 56   เวลา 17:08:00    IP = 125.24.125.65
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket