(ྨ: ç¹յ)


(ྨ: Guitarthai.com)
  ҹ relic fender relic ʴա  
 
͹蹵ͧٻᵹ鹡͹ Ǩⴹǧ ͺ
fender ʴ ҡ ͹ǡ Ңͧͧ԰ Է
ẺͧѧѺ ¨Ѵ令Ѻsatip      6 .. 54   10:02:00          ź      IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 1  
 
͹ӤѺ 袹

   satip      6 .. 54   10:03:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 2  
 


   satip      6 .. 54   10:04:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 3  
 


   satip      6 .. 54   10:04:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 4  
 
ѧѺ

   satip      6 .. 54   10:04:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 5  
 


   satip      6 .. 54   10:05:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 6  
 
١ѹҧ㹤Ѻ

   satip      6 .. 54   10:06:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 7  
 
ѧ ش蹢ͧҨѡѹչФѺ

   satip      6 .. 54   10:07:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 8  
 
...ᵹ Դ觹

   ounvet  6 .. 54   10:07:00    IP = 223.205.19.147
 


  ӵͺ 9  
 
͹áҧἹҨзẺѺ ջѭ ѭͧҴ١ѹѺ

   satip      6 .. 54   10:09:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 10  
 
Όѹ ounvet Ѵ仡͹¤Ѻ ᵹŴ
չҴٻѭҷͤѺ ٻҨдѴФѺ

   satip      6 .. 54   10:11:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 11  
 
ѭ
1.˹Թ ˹ҡѺ
2.ªҡ ҳ 8 ԹѺ(fender ФѺ)


   satip      6 .. 54   10:12:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 12  
 
ͧõ ռšѺ§ ҡ Ѻ

   satip      6 .. 54   10:14:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 13  
 
Ѵ µͧҧἹ

   satip      6 .. 54   10:14:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 14  
 
ա ªԹ֧ͧҹⴹջԴѺ

   satip      6 .. 54   10:16:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 15  
 
Ѵᵹաٻ ٻѹ 28 չͧ ѹԴʹ Ẻҡ

   satip      6 .. 54   10:18:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 16  
 
ͧյѹ;ʹẺ ¨Ѵ

   satip      6 .. 54   10:19:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 17  
 
Ѵ价 Ƿ relic

   satip      6 .. 54   10:20:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 18  
 


   satip      6 .. 54   10:20:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 19  
 


   satip      6 .. 54   10:20:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 20  
 
ʴդѺҹ satip

ͪѺ

   ԡ      6 .. 54   10:21:00    IP = 49.49.77.157
 


  ӵͺ 21  
 
ҡ˹ ʴ

   satip      6 .. 54   10:21:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 22  
 
Ѻҹ ԡ ͪյ ͪᵹѺ
յǹ㨷ҧѺ

   satip      6 .. 54   10:23:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 23  
 
ҡẺͧ

   satip      6 .. 54   10:25:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 24  
 


   satip      6 .. 54   10:26:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 25  
 
ٵùẺѺǨ͸ԺադѺ

   satip      6 .. 54   10:26:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 26  
 


   satip      6 .. 54   10:27:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 27  
 


   satip      6 .. 54   10:27:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 28  
 
ͺͧҧ 5555+

   ԡ      6 .. 54   10:27:00    IP = 49.49.77.157
 


  ӵͺ 29  
 


   satip      6 .. 54   10:28:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 30  
 
ҹ ԡ ͧյ ͧᵹѺ

   satip      6 .. 54   10:29:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 31  
 


   satip      6 .. 54   10:29:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 32  
 


   satip      6 .. 54   10:30:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 33  
 


   satip      6 .. 54   10:30:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 34  
 


   satip      6 .. 54   10:30:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 35  
 


   satip      6 .. 54   10:31:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 36  
 


   satip      6 .. 54   10:31:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 37  
 


   satip      6 .. 54   10:32:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 38  
 


   satip      6 .. 54   10:32:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 39  
 


   satip      6 .. 54   10:32:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 40  
 
ըкҧҡѺ С÷ relic ǹ âѴ ѺͧШѧ
ҡҤ͡ŧ Ѻ (͡ŧѧ ٵäѺ)

   satip      6 .. 54   10:34:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 41  
 
յԤѺΌǹ

   ԡ      6 .. 54   10:36:00    IP = 49.49.77.157
 


  ӵͺ 42  
 


   satip      6 .. 54   10:36:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 43  
 


   satip      6 .. 54   10:38:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 44  
 
ҹ ԡ ֡͡ҹͧᵹ

   satip      6 .. 54   10:39:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 45  
 
ѡɳСشͧչФѺ

   satip      6 .. 54   10:40:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 46  
 


   satip      6 .. 54   10:40:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 47  
 
ش

   satip      6 .. 54   10:41:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 48  
 


   satip      6 .. 54   10:41:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 49  
 


   satip      6 .. 54   10:42:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 50  
 


   satip      6 .. 54   10:42:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 51  
 


   satip      6 .. 54   10:43:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 52  
 


   satip      6 .. 54   10:43:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 53  
 


   satip      6 .. 54   10:43:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 54  
 


   satip      6 .. 54   10:44:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 55  
 


   satip      6 .. 54   10:44:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 56  
 


   satip      6 .. 54   10:45:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 57  
 
ͷҹѺ ͧꡡᵹ áѹҤѺ ٻǹШѧ

   Mariokinhed      6 .. 54   10:45:00    IP = 58.8.41.88
 


  ӵͺ 58  
 


   satip      6 .. 54   10:46:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 59  
 


   satip      6 .. 54   10:47:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 60  
 


   satip      6 .. 54   10:47:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 61  
 


   satip      6 .. 54   10:48:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 62  
 


   satip      6 .. 54   10:48:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 63  
 


   satip      6 .. 54   10:48:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 64  
 


   satip      6 .. 54   10:49:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 65  
 


   satip      6 .. 54   10:49:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 66  
 


   satip      6 .. 54   10:50:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 67  
 


   satip      6 .. 54   10:50:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 68  
 


   satip      6 .. 54   10:51:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 69  
 
Ѵ仡ѺǤ㨼

   satip      6 .. 54   10:51:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 70  
 


   satip      6 .. 54   10:52:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 71  
 


   satip      6 .. 54   10:53:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 72  
 
ٻǤѺ

   satip      6 .. 54   10:54:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 73  
 
Դ˹¤Ѻ ԴҨ fender clapton 价ӴٺҧѺ

   kitalica      6 .. 54   10:55:00    IP = 124.121.191.186
 


  ӵͺ 74  
 
´µᵹѡٻФѺ

   ounvet  6 .. 54   10:56:00    IP = 223.205.19.147
 


  ӵͺ 75  
 
ҹ Mariokinhed äѺ ᵹ͡ѧ 㹡÷ӧҹͧ
㹵͹ Ѻ Ӥحͧ м١ Ѻ

   satip      6 .. 54   11:00:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 76  
 
ҹ ounvet ѴẺٻǡѹФѺ

   satip      6 .. 54   11:01:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 77  
 
ҹ kitalica 089-0461396 Ѻ Ѵ
ٻᵹҡ 28 չͧ

   satip      6 .. 54   11:03:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 78  
 
Ѵͧ¹ӷ

   satip      6 .. 54   11:06:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 79  
 
ѹᵹ˹

   satip      6 .. 54   11:08:00    IP = 124.122.99.19
 


  ӵͺ 80  
 
ʴҤسͧΌᵹ

   ounvet  6 .. 54   11:10:00    IP = 223.205.242.184
 


  ӵͺ 81  
 
ǤѺ ѺᵹΌѹ ^^

   ҪԡẺ      oangreedsmith      6 .. 54   11:46:00    IP = 49.237.199.167
ҪԡẺ  
 


  ӵͺ 82  
 
...úǹ괹֧ ͹ͧᵹͤѺ ٻШѧ ҡ͡¤ѺΌͺͧҧç..

   SENGPALENG      6 .. 54   13:42:00    IP = 49.49.66.14
 


  ӵͺ 83  
 
......Όѹ!!!.....

   SENGPALENG      6 .. 54   13:44:00    IP = 49.49.66.14
 


  ӵͺ 84  
 


   ҪԡẺ      Solo man 007      6 .. 54   14:58:00    IP = 180.214.218.181
ҪԡẺ  
 


  ӵͺ 85  
 
Ό ᵹФѺ 㨡ѹԴ ΌѺᵹ
繤Ҫ ͹ѹ ١ǹ͹ѹ ͧŧ͹ѹ
еԴԹ͹ѹ ءҧ˹ҵ ѧ ¡ѹա

   satip      6 .. 54   15:03:00    IP = 124.120.246.188
 


  ӵͺ 86  
 
ҡ

   teleman      6 .. 54   16:23:00    IP = 58.137.217.251
 


  ӵͺ 87  
 
ǷᴧԤ American Special ҤѺ

   Zunny      6 .. 54   17:24:00    IP = 125.25.189.25
 


  ӵͺ 88  
 
Ѻҹ

   I_Seemslash      6 .. 54   17:49:00    IP = 124.122.91.216
 


  ӵͺ 89  
 


   ҪԡẺ      Է      6 .. 54   20:29:00    IP = 27.130.175.215
ҪԡẺ  
 


  ӵͺ 90  
 
Ѻ Ẻ ԡҹФѺ


   otop1100      6 .. 54   20:59:00    IP = 223.207.140.137
 


  ӵͺ 91  
 


   ҪԡẺ      Ded ҹ      7 .. 54   3:55:00    IP = 125.27.195.35
ҪԡẺ  
 


  ӵͺ 92  
 
ͧΌ س ͺ ΌѺ ( relic )

   satja      7 .. 54   21:13:00    IP = 125.26.104.227
 


  ӵͺ 93  
 
ҹ teleman Zunny I_Seemslash Ded ҹ ͺسѺ
ҹ Է ҹǷء ͧᵹ º·ҹ
ҹ otop1100 Ѵ ͤѺ
ҹ satja ˹ ͺسѺ
ٻ ᵹѺ ٻ ͹Ѻ

   satip      8 .. 54   2:09:00    IP = 110.169.202.197
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamaha駡з Login ͹ Click
ͺ :
ٻҾ:  ( Թ 150 K )
ͤ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (´)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket