Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ศีลครบ ๕ ข้อ แสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ ๑๐๐ %  
 
ศีลครบ ๕ ข้อ แสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ ๑๐๐ %

วันใดเรามีศีลครบ ๕ ข้อ แสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ ๑๐๐ %
ถ้ามีศีลเหลือ ๔ ข้อ ความเป็นคนก็เหลือ ๘๐ % ใกล้สัตว์เข้าไป ๒๐ %
ถ้ามีศีลเหลือ ๓ ข้อ ความเป็นคนก็เหลือ ๖๐ % ใกล้สัตว์เข้าไป ๔๐ %
ถ้ามีศีลเหลือ ๒ ข้อ ความเป็นคนก็เหลือ ๔๐ % ใกล้สัตว์เข้าไป ๖๐ %
ถ้ามีศีลเหลือ ๑ ข้อ ความเป็นคนก็เหลือ ๒๐ % ใกล้สัตว์เข้าไป ๘๐ %

ถ้าศีลทุกข้อขาดหมด ก็หมดความเป็นคน หมดความสงบ หมดความสุข ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้ว ความดีใดๆ ไม่อาจงอกเงยขึ้นมาได้อีก มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้น คนชนิดนี้คือคนประมาทแท้ๆ

อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ศี ล

๑. เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ และทำให้สามารถใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่ม โดยไม่ต้องหวาดระแวง ว่าจะมีใครมาทวงคืน
๒. ทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุข ไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาปองร้าย
๓. ทำให้เกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้ มีอนาคตดี
๔. ทำให้แกล้วกล้าอาจหาญในท่ามกลางประชุมชน
๕. ทำให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ มีความจำดี
๖. ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ มีสุคติเป็นที่ไป และเป็นทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุด

ข้อมูลhttp://club.hunsa.com/tumbun/story_detail
__________________
ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน

http://board.palungjit.com/f8/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B9%95-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%90-274055.htmlrockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:03:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 1  
 
ธรรมะใส่กระปุก...รวมข้อคิดพินิจธรรม


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-269364.html

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:05:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 2  
 
สุดยอดคนทำดี ต้นแบบสังคมแห่งปี 2553

หมอวรวิทย์ และทีมแพทย์โรงพยาบาลอุ้มผาง ผู้เยียวยาคนยากไร้

หมอวรวิทย์ และทีมแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง

ข้ามไปที่ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ถิ่นฐานอันแสนห่างไกลจากในเมืองอยู่มากนัก ยังมี "นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์" และทีมแพทย์แห่งโรงพยาบาลอุ้มผางคอยเยียวยารักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปรักษาในเมืองได้อย่างสุดความสามารถ

แม้ว่าโรงพยาบาลอุ้มผางจะเป็นเพียงโรงพยาบาลเล็ก ๆ ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรก็ยังไม่เพียงพอต่อคนไข้ที่เดินทางเข้ามาทุก ๆ วัน แต่ทีมแพทย์และพยาบาล ก็ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่มีการเลือกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ชาวเขา หรือคนต่างด้าว ในฐานะที่เป็น "มนุษย์" เหมือนกันกับเราทุกคน

http://board.palungjit.com/f9/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2553-a-272918.html   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:08:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 3  
 
-พุทธภาษิต-


อติ โลโภ หิ บาปโก
ความโลภจัดเป็นบาปแท้


http://www.baanjomyut.com/10000sword/thaipoem/buddishpoem/page01.html   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:10:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 4  
 
พลังจิต

เราเกิดมา ได้ทำปะโยชน์อะไรบ้างหรือยัง

www.palungjit.com

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:13:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดีๆมาให้อ่านกัน...


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-41.html

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:16:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 6  
 
ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ แล้ว...ขอย่อ...เหลือ 3 ข้อแล้วกัน...
1.ละชั่วทั้งปวง
2.ทำความดีให้ถึงพร้อม
3.ทำจิตใจให้ขาวรอบ...

   GT:HERO      3 ม.ค. 54   เวลา 3:16:00    IP = 110.49.205.8
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำตอบที่ 4
.ใช่วัดเขาสมโภชน์ รึ เปล่า

   GT:HERO      3 ม.ค. 54   เวลา 3:19:00    IP = 110.49.205.8
 


  คำตอบที่ 8  
 
นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ" บทความธรรมะดีๆ มีให้อ่านที่นี่ทุกวันค่ะ


ผู้เจริญเมตตา ดีแล้ว หลับและตื่นย่อมเป็นสุข


http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-270825.html


   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:20:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 9  
 
รวมเรื่องเศร้า-ซึ้ง-ประทับใจ ในรอบปี 2010

ยายยิ้ม ยิ้มเย้ยยาก

ยายยิ้ม หญิงชราวัยใกล้ร้อยจะเดินลงจากบ้านกลางป่าเขาระยะทาง 7-8 กิโลเมตร เป็นกิจวัตรสม่ำเสมอทุกวันพระ จนเป็นภาพชินตาของชาวบ้านบ้านท่าหนอง จ.พิษณุโลก ซึ่งแม้ว่าระยะทางไกลเต็มไปด้วยหล่มโคลน ถนนเป็นร่องขรุขระ หรือฝนจะตก ฟ้าจะร้อง ยายยิ้ม ก็ไปถึงวัดไม่เคยขาด

ทุกวันนี้แม้วัยจะล่วงเลยมาถึง 83 ปี แต่ ยายยิ้ม ยืนยันว่าร่างกายยังแข็งแรงดีและก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับการที่ต้องอยู่บ้านกลางป่าเพียงลำพังมากว่า 20 ปีแล้ว และหลายครั้ง ลูกชาย 2 คน ที่คอยดูแลแม่คนนี้อยู่ห่างๆจะพยายามรบเร้าให้แกไปอยู่ด้วย แต่ก็ดูเหมือนจะเอาชนะใจแม่ได้ยากยิ่ง ด้วยเหตุว่า บ้านกลางป่าของแก ทำให้ชีวิตไม่วุ่นวายจนเกินไปนัก ถึงจะต้องอดบ้างยามฝนตกลงจากเขาไม่ได้ แต่ยายยิ้ม ก็ยืนกรานว่า จะขออยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ไปจนตาย

ด้วยความเป็นคนจริงเรื่องการทำบุญ รายได้ประจำตัวจากเบี้ยคนชราเดือนละ 500 บาท จึงมักหมดไปกับการทำบุญเสียทุกคราวที่ยายยิ้มไปวัด รวมไปถึงเงินที่ลูกหลานแบ่งไว้ให้ใช้ยามมาเยี่ยม ก็ร่อยหรอไปกับกิจกรรมในทางธรรมเช่นกัน โดยยามว่างยายยิ้มจะลงมือสร้างฝาย (คันกั้นน้ำ) เพื่อรักษาผืนป่าให้คงอยู่แบบธรรมชาติที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ยายยิ้ม สามารถสร้างฝายจากสองมือได้ถึง 11 ฝายแล้ว และตั้งเป้าจะทำให้ถึง 14 ฝายด้วย

วิถีชีวิตกลางป่าแบบ ยายยิ้ม ใช่ว่าจะเป็นทางเดินไร้ทางเลือก หากแต่ ยายยิ้ม ได้ตัดสินใจสละความทุกข์ยากในสังคมเมืองอันวุ่นวาย หันหน้าสู่ธรรมชาติและสรรหาความสุขที่แท้จริง จนมีชีวิตในแบบ ยายยิ้ม ยิ้มเย้ยยาก...ชีวิตที่มีครบทุกสิ่ง...จะขาดก็เพียงแต่ ไม่รู้ว่า "ความทุกข์" หน้าตาเป็นอย่างไร

จากเรื่องราวชีวิตที่ถ่ายทอดผ่านตัวบุคคลทั้งหมดนี้ ต่างสะท้อนความรู้สึกหลากอารมณ์ ทั้งเศร้า ซึ้ง และประทับใจ ซึ่งไม่แน่ว่า อาจทำให้กำลังใจดี ๆ ก่อตัวขึ้นในใจของคุณ และสำรองไว้เป็นภูมิคุ้มกันความท้อแท้สิ้นหวัง เพื่อต้อนรับกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้...


ขอขอบคุณข้อมูลดีดี

http://hilight.kapook.com/view/54618

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2010-a-273120.html

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:27:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 10  
 
ลีลาชีวติ ตอน:กราบพ่อ โดย:พระราชวิจิตรปฏิภาณ

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:29:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 11  
 
วิธีทําสังฆทานด้วยตัวเองทุกวันที่บ้าน สนใจก็อ่านเเล้วนําไปปฎิบัติได้ครับ อนุโมทนาครับ

แม้ไม่มีเวลาทำบุญก็สามารถทำบุญได้


ถาม : ถ้าเราไม่มีเวลาทำบุญ แล้วเอากระปุกที่เป็นบาตรวางไว้หน้า...?

ตอบ: เหลือเฟือเลย ตั้งใจเป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน บุญใหญ่มโหฬารเลย

ถาม : ตั้งใจ ณ ตรงนั้นได้เลยใช่มั้ย ?

ตอบ: ได้เลย แค่คิดจะทำก็เป็นบุญแล้ว ลงมือทำไปบุญนั้นสำเร็จแล้ว แต่ถ้าเราตายก่อน ไม่ได้เอาไปถวายพระ พระขาดทุน (หัวเราะ) มันเล่นรับบุญไปแล้ว

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕(ต่อ)
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ


http://board.palungjit.com/f61/แม้ไม่มีเวลาทำบุญก็สามารถทำบุญได้-192242.html

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 3:42:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 12  
 
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ความสุขสมหวังได้ดั่งใจครับ

   tonn35      3 ม.ค. 54   เวลา 3:59:00    IP = 222.123.159.177
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับคุณ tonn35 Happy new year กับคุณ tonn35 เเละทุกคนด้วยครับ เจริญรุ่งเรือง รํ่ารวย เเข็งเเรงๆครับ

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 4:16:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 14  
 
พรดีๆรับปีใหม่ โดย ท่านว.วชิรเมธี


เห็นมามากมิสู้เห็นจริง


http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5-274054.html


   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 4:33:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 15  
 
จริตทั้ง ๖ อย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์


ถาม: ในตำราท่านว่าไว้ จริตมี ๖ อย่าง อย่างตัวกระผมเองถือว่าเป็นการดัดจริต คือไม่รู้แล้วแกล้งทำเป็นรู้แต่ก็ไม่สำคัญ ท่านสรรเสริญในจริต ๒ อย่าง คือ พุทธจริต และศรัทธาจริต พุทธจริตท่านว่า เช้าฉลาดบ่ายโง่ เช้าฉลาดเย็นโง่ อันนี้เป็นอย่างไรครับ ?

ตอบ: จริงทั้ง ๖ อย่างก็คือ ศรัทธา จริต โทสะจริต ราคะจริต วิตกจริต พุทธจริต โมหะจริต พวกจริตทั้งหลายเหล่านี้ จริงๆ แล้วมีอยู่กับเราทุกคนครบทั้ง ๖ ตัว แต่ที่ระบุไปว่าจริตใดจริตหนึ่งเพราะว่าอย่างนั้นมันนำหน้ามา จริตชนิดนั้นมันนำหน้ามา ถ้าขี้โมโหก็เป็นโทสะจริต ถึงโมโหแต่มีความฉลาดก็เป็นพุทธจริต ประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างเดียวก็เป็นศรัทธาจริตอย่างนี้

พวกจริตเหล่านี้อันใดอันหนึ่งมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็ได้กำหนดกองกรรมฐานไว้ว่าแต่ละคนๆ ควรทำอย่างไร แต่ว่าท่านสรรเสริญพุทธจริตคือผู้มีความฉลาดกับศรัทธาจริต ต้องระวังตัวศรัทธาจริตนิดหนึ่งเพราะศรัทธาจริตนี่จะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอธิโมกขศรัทธา เชื่อตามอย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาประกอบเลย โอกาสพลาดมีเยอะ

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นศรัทธาจริตนี่ต้องพยายามย้ำคิดก่อน ไม่ใช่เชื่อใดฝ่ายเดียว ไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรดีที่ไหนไม่ทันจะพิสูจน์เลยก็ไปซะแล้ว ลักษณะนั้นจริงๆ ถ้ากำลังใจทรงตัวก็ไม่มีปัญหา รู้ว่าพลาดก็เริ่มต้นใหม่ แต่ถ้ากำลังใจไม่ทรงตัวมันมีในลักษณะจิตตก กำลังใจตก...(ไม่ชัด)

ถาม: ๑) เหตุใดท่านจึงสรรเสริญใน ๒ จริตที่ว่านี้ ? ๒) สมมติว่าเราไม่มี ๒ จริต มี ๔ จริต เราจะทำอย่างไร ? ๓) เมื่อเรารู้จริตของตนเองว่ามีทั้งหมด ๖ จริต เราจะทำอย่างไรต่อ ?

ตอบ: ลักษณะที่เมื่อกี้ตอบไป ๒ ข้อแล้ว ก็คือจะ ๔ หรือ ๖ ก็ตาม มันมีกับเราครบทุกจริต แต่เพียงแต่ว่าอันไหนมันจะเด่นออกมาเท่านั้น ที่ เขาสรรเสริญศรัทธาจริตเพราะว่านักปฏิบัติทุกขั้นตอนถ้าไม่มีศรัทธานำหน้ามา มันก็จะไม่เชื่ออะไรเลย แล้วโอกาสที่จะได้ดีมันหายาก ก็ถึงได้บอกว่าให้มีศรัทธา แต่ว่าต้องเป็นศรัทธาที่มีปัญญาประกอบ ส่วนพุทธจริตที่ท่านฉลาดมาก แค่เห็นหัวข้อธรรมเท่านั้นบางทีเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่ต้นยันปลายเลย ดังนั้น ๒ จริตนี้จะมีคนที่เรียกว่าสรรเสริญเอาไว้คือ โอกาสจะได้ดีมันมีสูง

แต่ว่าพวกโทสะจริตเอาแต่มักโกรธ ราคะจริตมักรักสวยรักงาม วิตกจริตคิดไม่ตกอยู่เสมอ โมหะจริตประกอบไปด้วยความเขลาเป็นปกติ พวกนี้โอกาสจะได้ดีมันมีน้อย เขาก็เลยสรรเสริญว่า ศรัทธาจริต กับพุทธจริตเป็นของดีกว่า แต่จริงๆ แล้วเรามีทั้งหมดนั่นแหละ ประเภทที่เช้าฉลาดบ่ายโง่หรือเย็นฉลาดเช้าโง่มันเป็นเรื่องปกติ

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนมกราคม ๒๕๔๗(ต่อ)
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ


http://board.palungjit.com/f61/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%96-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C-201499.html

   rockonyou      3 ม.ค. 54   เวลา 4:58:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณครับ......ดูแลสุขภาพด้วย ....

   gula101      3 ม.ค. 54   เวลา 5:38:00    IP = 125.26.225.50
 


  คำตอบที่ 17  
 
แสดงว่านักการเมืองมีความเป็นคนอยู่ที่ 20 - 60 % เองซิ

ฮิฮิ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ต้น(ไมเคิล แองเจลโล่)      3 ม.ค. 54   เวลา 7:04:00    IP = 99.176.13.210
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
ดีใจจัง..........ผมได้เป็นคน 100 % ครับ อิอิ

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      3 ม.ค. 54   เวลา 8:50:00    IP = 223.205.208.112
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
อวยพรปีใหม่ขอให้รวย ๆ ครับพี่

   หมูบิน PiggyFlyFire       3 ม.ค. 54   เวลา 10:01:00    IP = 61.90.68.167
 


  คำตอบที่ 20  
 
สวัสดีปีใหม่ครับท่านมหา ^__^

   สมาชิกแบบพิเศษ      Mr. Slash      3 ม.ค. 54   เวลา 13:33:00    IP = 58.10.85.52
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
บางวันก็ สัตว์ บางวันก็ คน ครับ แต่ก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนใคร

   The_lost_guitar      3 ม.ค. 54   เวลา 15:37:00    IP = 118.173.232.160
 


  คำตอบที่ 22  
 
สวัสดีปีใหม่ด้วยครับคุณหมูบิน PiggyFlyFire คุณ Mr. Slash และทุก ๆ คน ขอให้โชคดีมีชัยครับ

   rockonyou      27 มิ.ย. 59   เวลา 11:56:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 23  
 
สวัสดีปีใหม่ด้วยครับคุณ tonn35 และทุกคน ขอให้โชคดีครับ

   rockonyou      27 มิ.ย. 59   เวลา 11:58:00    IP = 72.69.135.31
 
 

สลักชื่อบน NaekPlate ได้ตามใจคุณ

Yamaha
ตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket