(1014 Views)
Unesco พิจารณาให้ดนตรี เร็กเก้ ของ จาไมก้าเป็น หนึ่งใน มรดกทางวัฒนธรรมของโลก    6 ธ.ค. 61

Unesco พิจารณาให้ดนตรี เร็กเก้ ของ จาไมก้าเป็น หนึ่งใน มรดกทางวัฒนธรรมของโลกทางคณะประชุม ของ Unesco ประกาศออกมาจากที่ประชุม ยกดนตรีเร็กเก้ให้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยทาง Unesco แจ้งว่า ดนตรีเร็กเก้เป็นดนตรีที่มีแหล่ง ต้นกำเนิดมากประเทศจาไมกา

ดนตรีสไตล์นี้ เป็นดนตรีที่สะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ในชาติจาไมก้า อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมในหลายๆ เรื่อง ทั้งสังคม, การเมือง และทุกๆอย่าง 


Olivia Grange รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจาไมกา ได้กล่าวว่า ดนตรีเร็กเก้ เป็นเอกลักษณ์ของชาวจาไมก้า และเป็นดนตรีที่กระจายไปสู่คนทั่วทั้งโลก

ดนตรีเร็กเก้ กำเนิดในช่วงปลาย 1960 จุดเริ่มต้นมาจาก Ska และ มาเป็น Reggea และดนตรีสไตล์นี้ ทางจาไมก้าได้อิทธิพลมาจาก แจ๊ส

นักดนตรีเร็กเก้ ที่ทำให้ดนตรีแนวนี้โด่งดังไปทั่วโลกคือ Bob Marley


Advertisment


บทความดนตรีที่น่าสนใจ


1/47   [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]


Advertisment
(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com
All rights reserved 1999 - 2019. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com