Member
    รหัสสมาชิก  135976
  Login Name :   Happy_Lazy

  เป็นสมาชิกมา :   5 ปี   1 เดือน

  สถิติ Webboard สะสม    ตั้ง =  2 กระทู้    ตอบ =   ข้อความ

  สถิติ Classified สะสม    ตั้ง =  1 กระทู้    ตอบ =   ข้อความ


กระทู้ที่เคยตั้งจำนวน = 2 กระทู้ ( เฉพาะกระทู้ที่ยังไม่ได้ลบออกจากระบบ )
#419368        ถามเรื่องร้านกีต้าร์มือสอง SSS MUSIC SHOP     ( Happy_Lazy )    ( 15 ก.ย. 61 )
#419137        มีใครเก็บกีต้าร์ไว้บนวาง Guitar Rack บ้างครับ มีเรื่องปรึกษา     ( Happy_Lazy )    ( 12 ส.ค. 61 )

1/1   [Prev]   1 [Next]


กระทู้ที่เคยตอบ ( รอบ 1 เดือน )

1/-1   [Prev]  [Next]

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket