Victoria's Secret  DIAMOND MQT
Victoria's Secret  DIAMOND MQT

Victoria s Secret - DIAMOND MQT * เธอมากับ Victoria's Secret ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอน่ะทีเด็ด หากว่าผมจะให้เธอมาเป็นคนพิเศษ อาจจะแสนธรรมดา แต่ว่าเป็นคืนพิเศษ เอาแต่ Smokin' on za นั่นแหละที่เธอได้กลิ่น อยากจะได้นาฬิกาหรือว่าจะเป็น Big ring
Man pull up มากับ Big ting ปากบอก Kidding แต่ผมน่ะคิดจริง 
อยู่กรุงเทพไม่ได้มาจาก Brooklyn ไม่ได้บอกว่านักเลงแต่ทำจริงพูดจริง
ได้ยินที่ใครเขาพูดกัน แต่ว่าก็ไม่ได้รู้จริง นอกจากพวกกูที่รู้กัน ก็ไม่มีใครที่รู้จริง
Advertisment

คอร์ดเพลง Victoria's Secret ศิลปิน DIAMOND MQT

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ DIAMOND MQT
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด