วาสนาอีแหล่  ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์
วาสนาอีแหล่  ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

วาสนาอีแหล่ - ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ * แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แหล่ แล แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แล้ แล้ แหล่ แล้ แหล่ แล แล้ 
เกิดมาก่ะ บ่คือ ผู้ได๋ มันอื้ดลื้ดได้ใจ แท้น้อ วาสนา
พ่อแม่กะคือจั่งขาวอยู่นา พ่อแม่กะคือจั่งขาวอยู่นา
แต่ข่อยนิติ๊ละ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ กะเทิ่งแหล่ เทิ้งดำ 
ผู้บ่าวกะบ่เคยมัก ย่อนข้อยแลคัก อกหักเป็นประจำ
ว่าแต่ข่อยหน้าคือแมงระงำ จังแม่นเจ็บเจ็บแท้น้อแต่ละคำ
ฮู้อยู่ดอกว่าดำ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ อ๊ะ อะ อ่ะ อะ กะอย่าสิตอกย้ำหลายเด้อพี่
Advertisment

คอร์ดเพลง วาสนาอีแหล่ ศิลปิน ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด