เนื้อของฉัน  YOUNGGU
เนื้อของฉัน  YOUNGGU

เนื้อของฉัน - YOUNGGU จากวันนั้น ฉันเหลือเนื้อไว้ดูด เธอเอาไป จนฉันไม่เหลืออะไร
อยากเก็บเอาไว้ อยากเก็บเอาไว้สูบ สูบกับบ้องไม้ไผ่
จากวันนั้น ฉันเหลือเนื้อไว้ดูดเธอเอาไป จนฉันไม่เหลืออะไร
อยากเก็บเอาไว้ อยากเก็บเอาไว้สูบ สูบกับบ้องไม้ไผ่
Advertisment

คอร์ดเพลง เนื้อของฉัน ศิลปิน YOUNGGU

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ YOUNGGU
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด